Hjem

BPA-skolen driver opplæring og veiledning innen brukerstyrt personlig assistanse.

Vi reiser til din kommune/din leverandør og holder kurs på bestilling.

Ring oss på 930 18 995 eller mail hege@bpa-skolen.no

Organisasjonsnummer 912055191.

Vi samarbeider med Omsorgsjuss AS og Godt Liv AS.

Vi helper med

Kursing
Vi holder kurs* for saksbehandlere, arbeidsgivere, arbeidsledere, personlige assistenter*.
*Vårt kurs til personlige assistenter er fagstigegodkjent i Fagforbundet.
*Våre kurs er godkjent for tilskudd hos Fylkesmannen.
Veiledning 
Vi hjelper til med søknader, klagesaker og vurdering av søknader om BPA.

Kurs

 

Våre BPA-kurs i Oslo, høsten 2018

Vi har inngått et flott trepartssamarbeid med Omsorgsjuss AS og Godt Liv AS: Mellom oss har vi erfaring fra juss, arbeidsgiversida, arbeidslederrollen, assistentrollen og en god tyngde faglig sett. Vi skriver i disse dager på en fagbok om BPA som planlegges å gis ut innen året er omme.

Denne høsten er vi som alltid ute og reiser til kommunene og enkeltordninger for å ha kurs til arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere. Bestill dette via telefon til meg, Hege Larsen på 93018995.

I tillegg setter vi opp kurs i Oslo følgende dager:

Arbeidslederkurs i Oslo 24.-25. september.

Assistentkurs i Oslo 3.-4. oktober

Saksbehandlerkurs i regi av Omsorgjuss AS

 

Søk tilskudd hos fylkesmannen

Gratis e-læring om BPA hos fagforbundet finner du her.

Vi har vært med på å lage noe av innholdet i kursene og er veldig stolte av det.


BPA-skolen får 5.5 av 6 i evalueringer fra våre deltakere.  Kursene går i universelt utformede lokaler i Oslo.  Vi samarbeider med Omsorgsjuss om flere av våre kurs. Påmelding skjer også via deres lettvinte systemer.

Kurs hjemme eller i kommunen?

Alle kurs kan bestilles lokalt til din BPA-ordning, din leverandør, din kommune. Ta kontakt med

hege@bpa-skolen.no eller ring 930 18 995

 

Om oss

Våre kursledere

Hege Weimand Larsen, rektor hos BPA-skolen

Hege Weimand Larsen: – Jeg startet BPA-skolen i 2013 med mål om å gjøre BPA til et bedre verktøy for alle parter i ordningen. Har jobbet tidligere i 8 år som personlig assistent hos 3 ulike arbeidsgivere. Har skrevet en bachelorgrad om ledelse i psykologi i 2006 og en mastergrad om BPA-ordningens opplæring i 2011, og skrevet håndbøker og laga e-læring hos fagforbundet! Ikke minst lærer jeg mye på veien selv.

page64image7280

BPA-skolen gikk inn i et samarbeid med Kirsti Cath Dahle i OptimalAssistanse AS i 2014, etter at jeg hadde jobba i et prosjekt for henne noen år tidligere. Kirsti var en god mentor for meg, som gikk bort altfor tidlig (2015). Vi hadde store mål om å utvikle BPA-opplæringa i Norge, noe som BPA-skolen fortsatt strekker seg mot, sammen med flere andre samarbeidspartnere. Les vår minneside om Kirstis «liv og lære» her.

Samarbeidspartnere

Marianne Skattum


Marianne er daglig leder i Omsorgsjuss AS og kursholder på flere av saksbehandlingskurs som Omsorgsjuss leverer. Hun er jurist og har i mer enn 20 år arbeidet med helse- og omsorgsrett og forvaltningsrett som sitt spesialområde. Hun har i flere år arbeidet som rådgiver i Sosial- og helsedepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet, der hun bl.a. hadde ansvaret for regelverk om brukerstyrt personlig assistanse. Hun har holdt kurs om saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, herunder spesialkurs om BPA i en årrekke, og er sensor i faget Saksbehandling og tjenesteyting i helse- og omsorgstjenesten ved Høgskulen i Volda.

Marianne er en veldig saklig, tydelig, rettferdig og morsom kursleder, som det er utrolig givende å samarbeide med. Hun er helt unik. Vi skriver i disse dager på en bok om BPA, hvor vi løfter fram mer av det som skal til for at BPA og annen form for organisering av personlig assistanse kan bli bedre i framtida. Dette gjør vi i samarbeid med Drude, som introduseres nedenfor.

Drude Berentsen er daglig leder av Godt Liv AS. Drude har jobbet bredt med undervisning innen rehabilitering, individuell plan, implementering av etterutdanning i høyskolene, og ikke minst jobbet med BPA på flere nivå i ‘en hel mannsalder’.  Det er utrolig fint å snakke med Drude, fordi hun har en ro og klarhet i hva BPA kan bety for alle ulike mennesker, og hva som bør være på plass.

Drude skrev den første BPA-veilederen, har fulgt feltet i alle år, holdt kurs i 10 år for RO og utviklet gode verktøy for selvrapportering i BPA for kommunene! Drude er dessuten tidligere gründer og leder av Dialoguegruppens kurs- og konferanseselskap og leverandørselskapet Dialogue BPA AS.  Det er nå solgt, og hun jobber videre med sine ansatte i Godt Liv AS – som vi følger stolt med på veien videre!

Fornøyde assistentansatte og velfungerende BPA-ordninger har vært målsetningen under visjonen ‘godt liv’. Med over 1000 ansatte har Drude sett og lært mye som vi nå trekker med oss i vårt samarbeid videre. Godt Liv AS er et selskap som har som hovedmål å videreutvikle opplæring innen BPA-feltet og assistanse generelt. Drude er opptatt av kvalitetsforbedring, og av at den enkelte selv kan gjøre en stor forskjell for et bedre liv. Nå leverer hun kurs på landsbasis om BPA og brukerstyring der samarbeid, respekt og etikk er selve fundamentet.

 

Birthe Lundestad Høier,

Kursleder og faglig samarbeidspartner for BPA-skolen.

Tidligere personlig assistent, Hjelpepleier og nå utdannet vernepleier.

Har god kapasitet til å finne faglige løsninger i et felt uten oppgåtte stier. Jobber til daglig med atferdsendring og veileder elever, foresatte og skolens personale i dette fagfeltet. Jobber dessuten med å utdanne assistenter i skole. Birthe har en etisk ryggrad som inspirerer oss til å jobbe mer med dette også i BPA-skolen!

 

Anne Elisabeth Frogner
Har mange års erfaring som assisterende arbeidsleder.

Anne mener relevant og metodisk opplæring om BPA er viktig og helt nødvendig for å lykkes i rollen som arbeidsleder og for å utvikles i rollen som personlig assistent. – Årlige oppfølgingskurs og workshops burde vært obligatorisk, sier Anne.

Anne innehar god kunnskap om relevant regelverk, inkludert alternative arbeidstidsordninger. Hun har ledet et team på 8 assistenter i flere år.

I BPA-skolen holder Anne kurs for personlige assistenter og arbeidsledere.

Hun er utdannet sosionom.

 


Vegard Roalkvam Larsen,
Utdannet vernepleier, jobber som fagutvikler og instruktør i Sarpsborg kommune. Er kursleder innen tema som går inn i BPA-ordninger hvor barn og utviklingshemmede har BPA, med fokus på inviterende praksis og motivasjon. Vegard lærer deg hvordan jobbe forsvarlig i grenselandet av Lovens rammer for bruk av tvang og makt,

 

Stian Orm

Stian Orm

Konsulent for autismekonsult. Har tidligere jobbet med undervisning hos høgskolen i Østfold, og Åsebråten barne – og ungdomspsykiatriske klinikk. Mottok i år Benedictes minnespris for sitt arbeid med å øke kunnskapen om autisme og Aspergers.

 

Line Hamre


Line Hamre

Feiersvenn i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS.

Holder skreddersydde HMS brannvernkurs som passer for BPA-ordninger.

Viktig del av HMS-arbeidet i BPA og kursleder brenner virkelig for temaet!

 

Kontakt oss

Besøksadresse daglig:
OSKAR BJØRNLANDSVEI 5 ,
1712 GRÅLUM
Telefon 93018995