Hjem

BPA-skolen driver opplæring og veiledning

innen brukerstyrt personlig assistanse.

Følg oss på www.facebook.com/bpa-skolen

Vi reiser til din kommune/din leverandør og holder kurs på bestilling. Ta kontakt på 930 18 995 og hege@bpa-skolen.no

Organisasjonsnummer 912055191

Vi helper med

Kurs og opplæringsmateriell
Vi holder kurs for
saksbehandlere, arbeidsgivere, arbeidsledere, personlige assistenter.
Vårt kurs til personlige assistenter er fagstigegodkjent i Fagforbundet.
Våre kurs er godkjent for tilskudd hos Fylkesmannen.
Veiledning 
Vi hjelper til med søknader, klagesaker og vurdering av søknader om BPA.

Kurs

BPA-kurs våren 2019

 

 

 

 

 

11.-12. februar:

Saksbehandlerkurs med BPA-skolen og Omsorgjuss AS

4. og 5. mars:

Arbeidsleder kursmodul 1

7. mars og 8. mars:

Assistentkurs modul 1

Assistentkurs modul 2

12. mars:

Arbeidsleder kursmodul 2

14. mars: 

Kursmodul 3 felles

17. april:

Forkurs for søker og saksbehandler: – Er BPA noe for meg?

Boklansering av boka «BPA for alle» (kommer!)

Søk tilskudd hos fylkesmannen

Prøv gratis e-læring i BPA (som vi har vært med på å utvikle) hos Fagforbundet


BPA-skolen får 5 av 5 i evalueringer fra våre deltakere.  Kursene går i universelt utformede lokaler i Oslo.  Vi samarbeider med Omsorgsjuss om flere av våre kurs. Påmelding skjer også via deres lettvinte systemer.

Kurs hjemme, hos arbeidsgiver eller i kommunen?

Alle kurs kan bestilles lokalt til din BPA-ordning, din leverandør, din kommune. Ta kontakt med

hege@bpa-skolen.no eller ring 930 18 995

 

Om oss

Våre kursledere og samarbeidspartnere


Hege Weimand Larsen, rektor hos BPA-skolen

Hege Weimand Larsen: – Jeg startet BPA-skolen i 2013 med mål om å gjøre BPA til et bedre verktøy for alle parter i ordningen.

Følg oss på www.facebook.com/bpa-skolen

Har jobbet tidligere i 8 år som personlig assistent hos tre ulike arbeidsgivere. Har skrevet en bachelorgrad om ledelse i psykologi i 2006 og en mastergrad om BPA-ordningens opplæring i 2011, og skrevet håndbøker og vært med på å lage gratis e-læringskurs og dialogkort om BPA hos Fagforbundet! Siden 2013 har jeg holdt mange kurs for arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere og blir svært motivert av de gode tilbakemeldingene og at mange ønsker mer opplæring. Ikke minst lærer jeg mye selv, av dere jeg møter på veien.

page64image7280

BPA-skolen gikk inn i et samarbeid med Kirsti Cath Dahle i OptimalAssistanse AS i 2014, etter at jeg hadde jobba i et prosjekt for henne noen år tidligere. Kirsti var en god mentor for meg, som gikk bort altfor tidlig (2015). Vi hadde store mål om å utvikle BPA-opplæringa i Norge, noe som BPA-skolen fortsatt strekker seg mot, sammen med flere andre samarbeidspartnere.

Les vår minneside om Kirsti Cath Dahle her.

Samarbeidspartnere

Marianne Skattum


Marianne er daglig leder i Omsorgsjuss AS og kursholder på flere av saksbehandlingskurs som Omsorgsjuss leverer. Hun er jurist og har i mer enn 20 år arbeidet med helse- og omsorgsrett og forvaltningsrett som sitt spesialområde. Hun har i flere år arbeidet som rådgiver i Sosial- og helsedepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet, der hun bl.a. hadde ansvaret for regelverk om brukerstyrt personlig assistanse. Hun har holdt kurs om saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, herunder spesialkurs om BPA i en årrekke, og er sensor i faget Saksbehandling og tjenesteyting i helse- og omsorgstjenesten ved Høgskulen i Volda.

Marianne er en veldig saklig, tydelig, rettferdig og morsom kursleder, som det er utrolig givende å samarbeide med. Hun er helt unik. Vi skriver i disse dager på en bok om BPA, hvor vi løfter fram mer av det som skal til for at BPA og annen form for organisering av personlig assistanse kan bli bedre i framtida. Dette gjør vi i samarbeid med Drude, som introduseres nedenfor.

Drude Berentsen er daglig leder av Godt Liv AS. Drude har jobbet bredt med undervisning innen rehabilitering, individuell plan, implementering av etterutdanning i høyskolene, og ikke minst jobbet med BPA på flere nivå i ‘en hel mannsalder’.  Det er utrolig fint å snakke med Drude, fordi hun har en ro og klarhet i hva BPA kan bety for alle ulike mennesker, og hva som bør være på plass.

Logo

Drude skrev den første BPA-veilederen, har fulgt feltet i alle år, holdt kurs i 10 år for RO og utviklet gode verktøy for selvrapportering i BPA for kommunene! Drude er dessuten tidligere gründer og leder av Dialoguegruppens kurs- og konferanseselskap og leverandørselskapet Dialogue BPA AS.  Det er nå solgt, og hun jobber videre med sine ansatte i Godt Liv AS – som vi følger stolt med på veien videre!

Fornøyde assistentansatte og velfungerende BPA-ordninger har vært målsetningen under visjonen ‘godt liv’. Med over 1000 ansatte har Drude sett og lært mye som vi nå trekker med oss i vårt samarbeid videre. Godt Liv AS er et selskap som har som hovedmål å videreutvikle opplæring innen BPA-feltet og assistanse generelt. Drude er opptatt av kvalitetsforbedring, og av at den enkelte selv kan gjøre en stor forskjell for et bedre liv. Nå leverer hun kurs på landsbasis om BPA og brukerstyring der samarbeid, respekt og etikk er selve fundamentet.

Ørjan Grut

Ørjan er arbeidsleder og kan stille som erfaren arbeidsleder/likeperson for deltakere som er med på våre kurs lokalt for arbeidsledere. Han er ansatt i Omsorgsjuss AS, der han også er med som kursleder for saksbehandlere. Ørjan har gjort en veldig god jobb for oss, med gode tilbakemeldinger fra deltakerne og fyller en viktig rolle på disse kursene!

Ørjan ble ryggmargskadd etter en ulykke i 1999, og har brukt elektrisk stol siden da. Han har etter avsluttet rehabiliteringsopphold på Sunnaas sykehus vært arbeidsleder i sin egen BPA-ordning i 17 år, og har bred erfaring fra ledelse av assistenter i alle dagliglivets aktiviteter og gjøremål

I tillegg til å holde kurs, arbeider Ørjan frivillig i foreningen Sjøen for alle, SJØEN FOR ALLE logoen organisasjon som arrangerer båtturer i Oslofjorden for personer med funksjonsnedsettelser. Han har i 12 år vært medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Bydel Gamle Oslo, og er for tida nestleder i Rådet.

Birthe Lundestad Høier,

Kursleder og faglig samarbeidspartner for BPA-skolen.

Tidligere personlig assistent, hjelpepleier og siden utdannet vernepleier, med bred erfaring fra både skole, miljøarbeid, opplæring av assistenter i skole og familieveiledning. Jobber i dag med endringsprosesser hos

Har god kapasitet til å finne løsninger i et felt uten oppgåtte stier. Birthe kan i tillegg til å holde kurs, reise ut til kommuner og privatpersoner og veilede assistenter, barn/elever, foresatte og skolens personale, gjennom Allagi.  Birthe har en etisk ryggrad som inspirerer og påvirker oss i BPA-skolen!

 

Anne Elisabeth Frogner
Har mange års erfaring som assisterende arbeidsleder.

Anne mener relevant og metodisk opplæring om BPA er viktig og helt nødvendig for å lykkes i rollen som arbeidsleder og for å utvikles i rollen som personlig assistent. – Årlige oppfølgingskurs og workshops burde vært obligatorisk, sier Anne.

Anne innehar god kunnskap om relevant regelverk, inkludert alternative arbeidstidsordninger. Hun har ledet et team på 8 assistenter i flere år.

I BPA-skolen holder Anne kurs for personlige assistenter og arbeidsledere. Hun har svært gode evalueringer fra deltakerne!

Hun er utdannet sosionom.

 


Vegard Roalkvam Larsen,
Utdannet vernepleier, jobber som fagutvikler og instruktør i Sarpsborg kommune. Er kursleder i BPA-ordninger hvor det er viktig at de ansatte har kompetanse om tvang og makt, inviterende praksis og motivasjon. Dette gjelder f. eks foreldre som leder på vegne av sine barn, eller personer med utviklingshemming eller andre forhold som gjør at de ansatte jobber mer tilnærmet en miljøarbeider ville ha gjort. Vegard har god kompetanse om hvordan vi kan jobbe forsvarlig i ordninger der det er vedtak om tvang og makt og unngå bruk av nettopp tvang og makt. Samt også grunnleggende kompetanse i alle BPA-ordninger for barn og unge, som handler om hvorfor en assistent ikke skal ta styringen i et annet menneskes liv.

Vegard har svært gode referanser og tilbakemeldinger fra sine kurs.

 

Stian Orm

Stian Orm

Konsulent for autismekonsult. Har tidligere jobbet med undervisning hos høgskolen i Østfold, og Åsebråten barne – og ungdomspsykiatriske klinikk. Mottok i år Benedictes minnespris for sitt arbeid med å øke kunnskapen om autisme og Aspergers. Stian holder på med en bachelor i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi og spesialpedagogikk som støttefag. Stians faglige interesser er spesielt i kognitive forklaringsmodeller for autisme og deres implikasjoner på sosial samhandling, metoder for å øke sosial kompetanse og selvforståelse hos barn og unge med autisme og det “autistiske perspektiv” i utformingen av tiltak og tjenester.

Stian drar flere hundre deltakere som tilhører på sine foredrag. Stian har du kanskje sett sammen med Jon Arne Løkke, som har inspirert mange med sine foredrag. Stian har en unik erfaringskompetanse som vi gjerne benytter oss av i enkeltordninger og på større foredrag for dere som ønsker et kurs med fokus på tematikk som skole, oppvekst og mestring.

 

Line Hamre


Line Hamre

Feiersvenn i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS.

Holder skreddersydde HMS brannvernkurs som passer for BPA-ordninger. Viktig del av HMS-arbeidet i BPA og kursleder brenner virkelig for temaet! Line kan bli med oss ut på større eller mindre kurs og holde en del av kurset på 1-2 timer for å gi en grunninnføring i det å jobbe med risikoanalyse og brannvern. Line er utrolig dyktig og faglig sterk, med erfaring fra både brannvern og beredskap.

BPA-PortalenBPA-skolen samarbeider med BPA-portalen om det faglige innholdet på deres nettsider. Bjørn Horten driver nettstedet som tilbyr oversikt over leverandører og kurs over hele landet. Samtidig som nettstedet har en blogg drevet av arbeidsleder Merete Aasen, som jobber som oversetter i Språk&Sprell.