Høstens nettkurs

Modul 1 for personlige assistenter 12. november 2020

Nettkurset går i Teams

Tid: 10:00-15:30

Antall plasser: 30

Pris: 2.500,- pr. deltaker

Påmeldingsfrist: 1. november 2020

Påmelding med deltakers navn sendes til hege@bpa-skolen.no

*Du vil motta en bekreftelse om påmelding, kursprogram og lenke til nettkurset. Velkommen!

Modul 2 for personlige assistenter 16. november 2020

Nettkurset går i Teams

Tid: 10:00-15:30

Antall plasser: 30

Pris: 2.500,- pr. deltaker

Påmeldingsfrist: 1. november 2020

Påmelding med deltakers navn sendes til hege@bpa-skolen.no

*Du vil motta en bekreftelse om påmelding, kursprogram og lenke til nettkurset. Velkommen!

 

Modul 1 for arbeidsledere 19.-20. november 2020

Nettkurset går i Teams

Målgruppe: for arbeidsledere og medarbeidsledere

Tid: 10:00-14:00 (begge dager)

Antall plasser: 20

Påmeldingsfrist: 1. november 2020

Pris: 4.000,- pr. deltaker

Påmelding med deltakers navn sendes til hege@bpa-skolen.no

*Du vil motta en bekreftelse om påmelding, kursprogram og lenke til nettkurset. Velkommen!

 

Felleskurs for assistenter og arbeidsledere 26. november

Nettkurset går i Teams

Tid: 10:00-15:00

Antall plasser: 40

Pris: 2.500,- pr. deltaker

Påmeldingsfrist: 1. november 2020

Påmelding med deltakers navn sendes til hege@bpa-skolen.no

*Du vil motta en bekreftelse om påmelding, kursprogram og lenke til nettkurset. Velkommen!

 

Kurs i  medarbeidsledelse 10. desember 2020

Nettkurset går i Teams

Målgruppe: medarbeidsledere

Tid: 10:00-15:30 (begge dager)

Antall plasser: 10

Påmeldingsfrist: 1. november 2020

Pris: 3.000,- pr. deltaker

Påmelding med deltakers navn sendes til hege@bpa-skolen.no

Informasjon om innhold i nettkursene:

Arbeidslederkurset:

Kurset for arbeidsledere og medarbeidsledere er et grunnkurs i BPA-ordningen, om daglig drift, arbeidsplanlegging, samarbeid med arbeidsgiver, rekruttering og opplæring av assistenter. Kurset tar for seg gjeldende lovverk, og verktøy for kommunikasjon, målsetting, selvledelse, HMS i eget hjem og på reise, risikoanalyse, etiske dilemma, god kultur på arbeidsplassen, daglig drift og konfliktforebygging.

Assistentkursene:

Kursmodul 1 for assistenter er et grunnkurs i BPA-ordningen, rolleavklaring, samarbeid, lovverk, rettigheter og plikter i yrket.

Kursmodul 2 for assistenter er et grundig kurs i BPA-ordningens særpreg, kultur på jobb, etiske dilemma, hvordan gå frem ved utfordringer, motivasjon og kommunikasjon med arbeidsleder og -giver.

Felleskurset:

Kursmodul 5 for arbeidsledere og assistenter er et kurs med fokus på felles forståelse og lojalitet, lederskap og verdisett i BPA-ordningene.

Fordypningskurset i medarbeidsledelse:

Kurset setter fokus på bevisstgjøring omkring mulighetene til organisering av BPA, hvorfor og hvordan vi jobber ifht. selvbestemmelse, medbestemmelse og aktiv deltakelse i eget liv og egen assistanse, samarbeidet med arbeidsgiver, regelverk om tvang og makt, ledelse og kommunikasjon.

Kurset ledes i samarbeid med to erfarne medarbeidsledere og vernepleier med erfaring fra feltet.

Alle våre nettkurs kan bestilles av deltaker selv, eller av arbeidsgiveren (enten kommune, leverandør eller AS). Husk å føre på navn på deltaker og e-post vi kan nå deltaker på til hege@bpa-skolen.no. Om kommunen vil ha egne lokale kurs, ta kontakt for å skreddersy til deres BPA-ordninger på 930 18 995

Tilskudd til opplæring:

Alle kommuner kan søke Fylkesmannen om tilskudd til opplæringsmidler i BPA-ordningene. Vi sender faktura til kommunen når kurset er gjennomført av assistent(er) og/arbeidsleder(e) som har avklart med sin kommune at dette dekkes av midlene.