Tilskudd til opplæring

Fylkesmannen tildeler kommunene midler til opplæringsformål i BPA.

Dette for å sikre at både arbeidsleder, ansatt og saksbehandlere/tjenesteledere kjenner lover og regler for ordningen.

I BPA-skolen tilbyr vi  kurs som kan dekkes av disse midlene.

Søknadsfristen er omkring april hvert år.

Se mer om tilskuddet hos www.fylkesmannen.no

Søk etter: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

I søknadene bes dere om å legge ved kursprogram.

Ta kontakt her, for å få tilsendt våre kursprogram.